Werving & Selectie

Dedicated research capaciteit toegewezen per positie en begeleiding van behoefte tot en met hire en evaluatie. Met (executive) search begeleiden we het hele traject, van de definitie van de vacature tot de evaluatie achteraf. Uitgebreide ondersteuning en ontzorgen bij het werven van kandidaten voor functies op alle niveaus binnen de organisatie. Zorgvuldig, betrokken en succesvol. Met garantie.

Uw ogen en oren in de markt voor talenten en buitenkansen! Wij zijn continu in gesprek met talent uit de arbeidsmarkt. Eens per kwartaal bespreken we de ontwikkelingen en behoeften binnen uw organisatie. Met talent scout komt u, onafhankelijk van openstaande vacatures, in contact met talenten die uw organisatie kunnen versterken!

Met ACESlight doet u een beroep op onze uitgebreide database en de expertise van onze consultants. Binnen twee weken resultaat en feedback op de aansluiting van uw vacature met de markt.

Professionele en objectieve contra-expertise binnen uw wervingstraject zodat u met zekerheid de juiste kandidaat aanneemt. Bij een 2nd opinion gaat een ervaren consultant het gesprek aan met uw kandida(a)t(en) of wordt een extra kandidaat voorgedragen om te kunnen benchmarken. Snel inzicht in potentieel door een objectieve en meedenkende blik op uw nieuwe hire.

Regeren is vooruitzien. Een nieuw team, groei of verwacht verloop? LinedUp speelt proactief in op toekomstige behoeften van uw organisatie. Door in een vroegtijdig stadium mee te denken, een pijplijn op te bouwen en te zorgen dat u aan de slag kan met kandidaten wanneer dat nodig is.

Als partner dragen we bij aan uw organisatie van de toekomst.

De juiste kandidaat op de juiste positie

In een kort tijdsbestek, vanuit inhoudelijke kennis van de markt, een uitgebreid netwerk en een kwalitatief sterk proces.

Een gezamenlijk commitment

Alle stakeholders hebben belang bij een succesvolle hire: de opdrachtgever investeert in meer rendement en de kandidaat wil bijdragen aan succesvolle ontwikkeling. Daarom geeft ACES International garantie op duurzaam resultaat.

Posities

ACES International vervult posities breed door het functiehuis binnen ICT, technologie en innovatieve sectoren. Van senior management/directie tot en met specialistische gebieden.

Is uw organisatie klaar voor de toekomst?

Door HR te positioneren als onderdeel van de bedrijfsstrategie, is de organisatie in staat om mee te bewegen met de veranderende markt. Een succesvol bedrijf is een wendbaar bedrijf, waarbij kennis en kunde voortdurend in ontwikkeling zijn.

Ook richting de toekomst waar een antwoord nodig is op vraagstukken als diversiteit, het creëren van een flexibele schil en het werken met nieuwe generaties (Millennials).

Meer dan de juiste kandidaat

Met onze kennis van arbeidsmarktvraagstukken maken we de vertaalslag van behoefte naar concrete invulling. We kennen uw branche, herkennen wat er nodig is binnen uw organisatie en brengen de relevante factoren in kaart.

Van werving en selectie tot aanvullende diensten.

“Hoe verkwikkend is het om in een inspirerende omgeving te mogen werken waar het vermogen en kunde van het gehele team zich kenmerkt door inventief, creatief en effectief denken, een voorbeeldbedrijf met een vernieuwende visie!”

– Frank van Pommeren

new_ele_red

Met open communicatie, directe feedback en een oplossingsgerichte aanpak werken we toe naar de ideale kandidaat.

8 kengetallen

  1. Specialist sinds 1990
  2. Uitgebreid netwerk en actuele kennis van de markt
  3. Langdurige relaties met opdrachtgevers
  4. Onorthodoxe referentiecheck
  5. Posities breed door het functiehuis
  6. Database met ruim 50.000 kandidaten
  7. Internationaal met 10 kantoren
  8. Aansprekende referenties

AANVULLENDE SERVICES

(Executive) search

Dedicated research capaciteit toegewezen per positie en begeleiding van behoefte tot en met hire en evaluatie. Met (executive) search begeleiden we het hele traject, van de definitie van de vacature tot de evaluatie achteraf. Uitgebreide ondersteuning en ontzorgen bij het werven van kandidaten voor functies op alle niveaus binnen de organisatie. Zorgvuldig, betrokken en succesvol. Met garantie.

Talent scout

Uw ogen en oren in de markt voor talenten en buitenkansen! Wij zijn continu in gesprek met talent uit de arbeidsmarkt. Eens per kwartaal bespreken we de ontwikkelingen en behoeften binnen uw organisatie. Met talent scout komt u, onafhankelijk van openstaande vacatures, in contact met talenten die uw organisatie kunnen versterken!

ACESlight

Met ACESlight doet u een beroep op onze uitgebreide database en de expertise van onze consultants. Binnen twee weken resultaat en feedback op de aansluiting van uw vacature met de markt.

2nd opinion

Professionele en objectieve contra-expertise binnen uw wervingstraject zodat u met zekerheid de juiste kandidaat aanneemt. Bij een 2nd opinion gaat een ervaren consultant het gesprek aan met uw kandida(a)t(en) of wordt een extra kandidaat voorgedragen om te kunnen benchmarken. Snel inzicht in potentieel door een objectieve en meedenkende blik op uw nieuwe hire.

LinedUp

Regeren is vooruitzien. Een nieuw team, groei of verwacht verloop? LinedUp speelt proactief in op toekomstige behoeften van uw organisatie. Door in een vroegtijdig stadium mee te denken, een pijplijn op te bouwen en te zorgen dat u aan de slag kan met kandidaten wanneer dat nodig is.

Als partner dragen we bij aan uw organisatie van de toekomst.

VRAGEN, OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING/COLLEGA OF MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP.