Participatie? Transparantie is een must!

Participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is in Nederland bij wet geregeld in de Participatiewet. Iedereen die hulp nodig heeft bij het vinden van een baan, kan hiervoor terecht bij de gemeente.

Dames en heren alstublieft: de Participatiewet

Oftewel: ze moeten aan de bak.

Omdat dat niet vanzelf gaat, hebben werkgevers beloofd de doelgroep op te nemen in de organisatie. Oftewel: er zijn 100.000 garantiebanen.

De overheid besteedde de uitvoering van de wet uit aan gemeenten. Oftewel: een hele kluif!

Waarom ook alweer?

Waarom is die wet ook alweer belangrijk? Om te beginnen is het voor ons allemaal beter als iedereen kan deelnemen aan de samenleving. We worden er allemaal een beetje leuker en sympathieker van en het komt de vitaliteit van de samenleving als geheel ten goede. Voor de doelgroep betekent het dat ze onderdeel wordt van ‘het gewone leven’. Het sterkt in zekerheid, persoonlijk vermogen en de kans om je te ontwikkelen. En voor het bedrijfsleven is het goed om diversiteit in de gelederen te hebben. Dat houdt fris, scherp en betrokken bij de maatschappij. De meeste bedrijven herkennen dat en willen maar wat graag aan de slag.

Waar zijn ze?

Stel: je bent een werkgever. Je wilt graag meewerken aan de Participatiewet. Je vindt het belangrijk, bent gecharmeerd van de financiële voordeeltjes en hebt een verzamelbaan gemaakt die je wilt die invullen met een geschikte kandidaat. Kom maar op.

Eh…

Waar zijn ze eigenlijk? Waar zijn al die mensen die zo graag aan de slag willen? De doelgroep is als groep bekend, maar als individuen volkomen onvindbaar. Niet alleen voor bedrijven, maar voor iedereen.

Dit moet anders

Een doelgroep zonder gezicht? Ik vind dat ethisch, zakelijk én praktisch laakbaar. Voor alle betrokkenen.

Laat ik bij de kandidaat beginnen. Hem/haar onzichtbaar houden is neerbuigend. Het reduceert de kandidaat tot een ‘klacht’ of ‘probleem’. Het ondermijnt de unieke kwaliteiten die ieder mens heeft. Het laat zo wezenlijk zien hoe de maatschappij eigenlijk over de doelgroep denkt dat het direct ontmoedigt.

Vervolgens wordt de gemeente hierdoor bijna exclusief verantwoordelijk voor een geslaagde plaatsing. Het is een onmogelijke taak om alle kandidaten te leren kennen en de volledige verantwoordelijkheid voor een plaatsing te dragen. Ook dat kan snel ontmoedigen.

En als laatste kom ik terug bij de werkgever. Die heeft nu een beperkte rol bij de selectie: men krijgt een aantal kandidaten ter keuze voorgelegd –en dat is het. Dat is jammer, want als een werkgever zelf kan zoeken, is de kans groter dat ze iemand vindt met wie het klikt. En dat is net zo belangrijk. De kandidaat moet passen; bij de functie, bij het bedrijf en bij de medewerkers. Door bedrijven ‘op te zadelen’ met iemand kunnen makkelijk slechte ervaringen ontstaan waardoor bedrijven er na verloop van tijd vanaf zien. Met meer openheid kan de werkgever meer verantwoordelijkheid nemen, gemeenten ontlasten en met meer overtuiging kandidaten werven.

Werkgevers, gemeenten en kandidaten zijn gebaat bij een weloverwogen, respectvolle keuze. Waarbij werkgevers zien wie ze in huis halen, kunnen inschatten wat dat voor de organisatie betekent én oplevert.

Een landelijk transparantplatform

Daarom hebben we, samen met instellingen en instanties, een platform met landelijke dekking opgezet. Daar zetten kandidaten hun profielen op. Elk profiel is gevalideerd door een begeleider of jobcoach en voorzien van een arbeidsmatig advies. Het is meteen duidelijk wat een kandidaat kan, wil en waar rekening mee moet worden gehouden. Door uit te gaan van de unieke eigenschappen, is het voor de kandidaat mogelijk zich verder te ontwikkelen. En werkgevers kunnen makkelijk zélf kiezen met wie ze gaan werken.

Gewoon je werk

Zo wordt participatie een onderdeel van ‘gewoon je werk doen’. Zonder extra moeite, zonder ingewikkelde toestanden of verrassingen. Bedrijven kunnen zoeken en reageren, contact opnemen met begeleiders, interessante profielen bewaren voor later, eigen vacatures beheren… en gewoon weer door met het werk.

Misschien vind je het leuk om even te kijken: www.werkenenjij.nl