Privacyverklaring

Jouw privacy is belangrijk. Daarom gaan we daar zorgvuldig mee om. Deze privacyverklaring beschrijft hoe we dat doen. Hierin komt o.a. aan bod welke gegevens we opslaan, teneinde van welke doelstellingen en hoe je deze gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

Inleiding

ACES International – The Netherlands B.V. (hierna te noemen: ‘ACES’) biedt diensten op gebied van werving en selectie, advies en consultancy omtrent HR- en personeelsvraagstukken (hierna te noemen: ‘diensten’). Persoonlijk contact, kwaliteit en privacy staan daarbij voorop.

Kandidaten, klanten, referenten, informanten, bezoekers en alle andere contacten gelieerd aan de diensten, websites, (digitale) uitingen en activiteiten van ACES, mogen rekenen op een zorgvuldige omgang met (persoons-)gegevens. Dit privacy statement beschrijft het privacy- en cookiebeleid van ACES.

 

Definities

Klanten: organisaties en gelieerde medewerkers die ACES inschakelen voor de uitvoering van diensten.
Kandidaten: personen die zich aangemeld hebben voor onze diensten, pro-actief zijn benaderd voor onze dienstenkandidaten die zijn geplaatst op een vacature en potentiele kandidaten voor openstaande en toekomstige vacatures.
Referenten: personen gelieerd aan kandidaten en klanten die toelichting geven op persoonlijkheid en functioneren.
Informanten: personen die relaties, gevraagd of ongevraagd, latent verwijzen of actief introduceren bij ACES in het kader van diensten en activiteiten van ACES.

 

Verzamelen van persoonsgegevens: waarom en hoe?

Het type werk dat ACES verricht, is onlosmakelijk verbonden met (vertrouwelijke) persoonsgegevens. In sommige gevallen is het niet (direct) mogelijk personen hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld vanwege het vertrouwelijk karakter van de dienst of omdat het niet mogelijk of redelijkerwijs haalbaar is om een betrokken persoon direct te benaderen. In deze gevallen verwerkt ACES persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Indien mogelijk en haalbaar vraagt ACES hiervoor in later stadium alsnog toestemming.

Als onderdeel van de diensten van ACES passeert persoonlijke informatie noodzakelijkerwijs de revue. Deze informatie wordt verzameld ten behoeve van een gemeenschappelijke doelstelling, zoals het invullen van een vacature bij een klant of het vinden van een nieuwe uitdaging in de carrière van een kandidaat. Het kan zijn dat een kandidaat, klant, referent, partner of informant zelf contact opneemt of dat hij/zij persoonlijk benadert wordt via telefoon, e-mail of op kantoor. Als onderdeel van de diensten kan het zijn dat persoonlijke informatie verwerkt wordt, waartoe ook dit privacy statement verstrekt zal worden en te allen tijde te bereiken is via onze website.

In het kader van kwalitatieve dienstverlening aan klanten doet ACES vooronderzoek naar markten, bedrijven, sectoren en branches, al dan niet op verzoek van klanten. Dit vooronderzoek brengt inzicht in actuele HR-, personeels- en wervingsvraagstukken en is noodzakelijk om klanten en kandidaten adequaat te kunnen adviseren en bedienen.

Deze gegevens worden te allen tijde vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. Vanzelfsprekend heeft eenieder, tevens voortvloeiend uit verplichtingen uit wet- en regelgeving, het recht deze gegevens in te zien danwel ‘vergeten te worden’. Gegevens worden niet zonder medeweten gedeeld met derden.

 

Om welke persoonsgegevens gaat het en met welk doel?

Klanten: bedrijfs- en contactinformatie zoals naam, e-mailadres, functie, telefoonnummer, gespreksverslagen en overige informatie verschaft door klanten over vacatures en kandidaten.

Klantinformatie wordt verzameld voor het uitvoeren van overeenkomsten, verrichten van diensten en gerechtvaardigde belangen van ACES zoals relatiebeheer en marketing.

Kandidaten: persoonlijke- en contactgegevens van kandidaten die zich online of na persoonlijk contact inschrijven voor openstaande en/of toekomstige posities, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, functie, verslaglegging en wanneer verstrekt door de kandidaat cv en gelieerde documentatie (assessments, motivatiebrieven, etc.). Informatie is uit eerste hand verkregen of afkomstig uit openbare bronnen, er worden geen persoonsgegevens uit databases van derde partijen verkregen.

Informatie over kandidaten wordt verzameld ten behoeve van de persoonlijke ontwikkeling- en carrière van de kandidaat en het invullen van vacatures in opdracht van een klant en relatiebeheer. Bij interesse kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de klant. Persoonlijke informatie wordt in portefeuille gehouden om de geschiktheid van kandidaten te kunnen beoordelen met betrekking tot toekomstige opdrachten van klanten. In geval van (vertrouwelijke) zoekopdrachten kan als onderdeel van preselectie een beperkte set geanonimiseerde persoonsgegevens gedeeld worden met de klant, waarna bij interesse van de klant de kandidaat geïnformeerd zal worden. Overige persoonsgegevens zullen gedeeld worden na persoonlijk contact en instemming van de kandidaat. Data kan tevens gebruikt worden voor analyse en verbetering van de diensteverlening van ACES.

Referenten en informanten: naam, e-mailadres en telefoonnummer van referenten en informanten alsmede verslaglegging.
Informatie van referenten en informanten wordt benut om kandidaten te identificeren en te beoordelen, met als doel het leveren van een zo optimaal mogelijk dienstenpakket aan kandidaten en klanten.

Bewaartermijn: ACES verwerkt persoonlijke informatie voor zo lang als nodig om diensten te kunnen leveren en bovengenoemde doelstellingen te bereiken. Na afloop van deze periode wordt persoonlijke informatie verwijderd of geanonimiseerd.

Rechten: inzage, correctie, dataportabiliteit, bezwaar, verwijdering en klachten.

Een kandidaat, klant, informant of referent is niet verplicht om persoonlijke informatie te geven aan ACES. Dit kan wel betekenen dat ACES de diensten niet kan uitvoeren. Vergeven toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. Ook kan te allen tijde worden verzocht te stoppen met het verwerken van persoonsgegevens.

Iedere kandidaat, klant, informant of referent heeft het recht te weten welke informatie door ACES wordt bijgehouden en is opgeslagen, waarbij bovengenoemde rechten te allen tijde van toepassing zijn.

Klachten, bezwaren en verzoeken

Ondanks dat ACES alles in het werk zal stellen om privacy en vertrouwelijkheid voorop te stellen en hand in hand te laten gaan met een hoge kwaliteit van diensten, kan eenieder een verzoek doen tot inzage van gegevens, bezwaar aantekenen tegen de behandeling van gegevens door ACES of om verwijdering verzoeken. Verzoeken kunnen per mail worden ingediend via info@aces.nl of per briefpost t.a.v. ACES International, Krommepad 5e, 1251HP te Laren. Klachten over hoe ACES omgaat met persoonsgegevens kunnen ook naar deze adressen gestuurd worden. Mochten een klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de AP ingeschakeld worden.

Opslag en beveiliging

Voor de uitvoering van haar taken maakt ACES gebruik van diverse applicaties en vormen van automatisering. Deze applicaties worden beveiligd middels technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie van kandidaten zo goed als mogelijk te beschermen tegen verlies en/of onbedoeld gebruik. Werknemers worden uitdrukkelijk geïnstrueerd op het belang van privacy en zorgvuldige omgang met gegevens en in die zin ‘privacybewust’ gemaakt en gehouden. Huidige leveranciers van applicaties voldoen aan normen en bepaling van privacywetgeving en worden hierop getoetst wanneer nieuwe leveranciers worden aangesloten. Derde partijen mogen contractueel enkel persoonlijke informatie gebruiken voor de reden dat zij ingeschakeld zijn en het is hen uitdrukkelijk niet toegestaan persoonlijke informatie zelfstandig, met een ander doel, te gebruiken en/of door te geven.

 

Cookies

Om op de hoogte te blijven van website-gebruik en prestaties wordt gebruik gemaakt van cookies. Bepaalde geanonimiseerde informatie wordt bijgehouden en bewaard: het aantal bezoekers, welke deel van de site, tijdstippen, locatiegegevens, IP-adressen en algemene informatie over de software en systemen die de bezoeker gebruikt. Deze informatie wordt uitdrukkelijk niet gebruikt om te herleiden tot individuele personen en wordt niet met derden gedeeld.

 

Dit privacy statement kan periodiek wijzigen. ACES spant zich in om haar contacten hierover te informeren. Dit privacy statement is op 15 mei 2018 opgesteld door ACES International – the Netherlands B.V., Krommepad 5e, 1251HP te Laren.

beeld

arbeidsmarktInnovatief in arbeidsmarktvraagstukken

We leveren een waardevolle bijdrage voor werkgevers, kandidaten en de werkende samenleving. Met een herkenbare visie op werk, leven en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Ons vakgebied is specialistisch; gericht op verschillende disciplines, elk met een hoge kwaliteitsstandaard, een zorgvuldig en bedachtzaam proces en een groot netwerk. Vaak voegen de bureaus waardevolle in-huis ontwikkelde diensten toe.

ACES Group is een collectief gelijkgestemde bureaus met verschillende specialismen, netwerken en hubs. Zo levert de ACES Group de kennis en service van specialistische bureaus met het aanbod van een one-stop-shop multinational. Met als bonus een rijk aanbod handige diensten.

Aangesloten bureaus hebben toegang tot alle gedeelde diensten en de gedeelde vraag-en aanbodpoel. Van administratieve ondersteuning tot consultancy en bijvoorbeeld diversiteitsprogramma’s, juridisch advies en payrolling.

We vullen vacatures, het beste, het snelste en met langdurig resultaat. We werken aan innovatieve manieren om de beste kandidaten te werven, leren kennen en kunnen beoordelen. Voor langdurig resultaat investeren we in doorlopende klantkennis, zodat we niet alleen de technische specificaties van een vacature kennen, maar ook bedrijfs- en teamcultuur en behoeften op secundaire kwaliteiten – zonder daarom te hoeven vragen.

vernieuwendVernieuwende recruitmentconcepten als eigen merken.

We ontwikkelen in eigen beheer vernieuwende recruitmentconcepten; van technische vernieuwingen en automatisering tot gamification, zelflerende systemen en app development. Veel van die concepten gebruiken we in ons dagelijks werk als adviseurs, recruiters en deskundigen. Sommige concepten blijken zó sterk dat ze op eigen benen kunnen staan. Die koppelen we los van ACES als zelfstandige merken met als onderschrift ‘by ACES’.

c-levelC-level adviseur recruitmentvraagstukken.

De meeste recruitmentvraagstukken worden arbeidsvraagstukken genoemd. We zitten aan tafel omdat we die vraagstukken, hoe complex soms ook, terugbrengen tot de kern: hoe krijg je de vacatures zo snel en slim mogelijk gevuld met de beste kandidaten en langdurig resultaat. We zijn wars van arbeidsmarktmodetrends, bekijken de uitdagingen in het licht van historische ontwikkelingen in de organisatie, bedrijfscultuur en specifieke wensen vanuit het management team. En dan ontwerpen we een oplossing die inspirerend is, kan rekenen op een breed draagvlak en direct te implementeren is: én die succesvol bijdraagt aan het resultaat.

Managementteam

Managing Partner ACES International – Sabine de Jong

ACES International is de betrouwbare partner waar klanten, vaak jarenlang, op bouwen. Naast het hoge scoringspercentage waarderen opdrachtgevers de (opvallend) persoonlijke benadering, de scherpe, eigenzinnige blik op de markt en de innovatieve oplossingen in bijvoorbeeld matching en arbeidsmobiliteit.

sabine_line

Over Sabine de Jong:

Sabine is al ruim 20 jaar eigenaar van het bureau. Ze is gezichtsbepalend voor de organisatie en toonaangevend denker in haar vakgebied. Keer op keer verrast ze klanten en kandidaten met originele oplossingen, relevante diensten en vindingrijke strategieën. Opdrachtgevers waarderen haar flexibiliteit, resultaatgerichte instelling en verfrissende aanpak.

Maak kennis met Sabine:
@ sabine@aces.nl

Projectbureau – Corinne Zaalberg van Zelst, Manager Projectbureau

Het projectbureau is het kruispunt van succes. Van office management tot de secretariële uitvoering van projecten. Waarbij persoonlijk contact met kandidaat en opdrachtgever/klant centraal staan! Met veel plezier en energie wordt ervoor gezorgd dat alle partijen met een positief gevoel terugkijken op de samenwerking. Het projectbureau ondersteunt bovendien research met het afnemen van assessments en is daarmee een objectieve sparringpartner, zowel intern als extern!

Profiel Corinne Zaalberg van Zelst:

Met commerciële, HR en projectervaring is Corinne in staat business, proces en operatie te verbinden. Opdrachtgevers en kandidaten kunnen rekenen op een vriendelijke en betrokken aanpak waardoor trajecten vloeiend verlopen en versneld worden waar mogelijk. Als gecertificeerd HRMforce assessor is zij bovendien in staat om vanuit professionele invalshoek bij te dragen aan beeldvorming en ontwikkeling.

Maak kennis met Corinne:
@ corinne@aces.nl

corinne_line

Research & Services – Niels Agterberg, Manager Research & Services

De activiteiten van de afdeling Research & Services strekken zich uit van werving en selectie tot de invulling van innovatie business services. Het team bestaat uit een gezonde mix van vaste en flexibele krachten waarbij innovatie, creativiteit en resultaat voorop staan. Opdrachtgevers kunnen rekenen op een persoonlijk en succesvolle aanpak, waarbij open communicatie, transparantie en co-creatie belangrijke steekwoorden zijn.

niels_line

Over Niels Agterberg:

Door een achtergrond in recruitment, marketing en business development te combineren met kennis van IT, software development en arbeidsmarktontwikkeling staat Niels garant voor creativiteit, resultaat en een verfrissende kijk op de wereld.

Maak kennis met Niels:
@ niels@aces.nl