Nepnieuws is fijn

Voordat het uit de hand loopt: ik moedig nepnieuws niet aan. Het is onvergefelijk als nepnieuws leidt tot bijvoorbeeld een geweldadig aanslag of manipulatie van stemmers. Maar, je kunt nepnieuws niet zomaar terzijde schuiven.

Niks nieuws aan nepnieuws

Het hoort tot een oude traditie van waarheidsvermijding waar iedereen wel eens schuldig aan is. Mensen, bedrijven, landen. Ik leerde op de middelbare school dat ze in Rusland vroeger foto’s bewerkten om de geschiedenis bij te schrijven. ‘Propaganda!’ – Ik wist toen niet dat de geschiedenisboekjes waarin dat stond gemakshalve hele delen van de Nederlandse geschiedenis vergaten of rooskleurig omschreven. Nepnieuws, nepgeschiedenis, nepfeiten – nep!

Nep maakt de wereld maakbaar

En soms is dat goed. Soms werkt het beter. Bijvoorbeeld bij arbeidsparticipatie; de berichtgeving is positief, we zijn ‘on track’, op naar de 125.000 banen. En als je een beetje met je ogen knijpt dan kun je het ook zien. Helemaal ‘on track’. Het bedrijfsleven loopt voor op schema, de overheid maakt goede stappen. We zijn er nog niet, maar we komen er wel. Die positieve berichtgeving helpt. Goed voorbeeld doet goed volgen. Zelfs als dat goede voorbeeld er niet echt is. Fake it ‘till you make it.

Nepnieuws kan een placebo zijn

Nepnieuws kan laten zien waar het goed gaat, hoe je het beter kunt doen en waar we nog meer van nodig hebben. Ik weet het, ik weet het, nepnieuws is nu toch nog vooral vage Macedonische Mafia die Facebook handig bespeelt. Nepnieuws is massahysterie en manipulatie. Nepnieuws is van de slechteriken tegen de goeieriken. Maar kom, doe een stapje achteruit en zie hoe er overal nieuws en verslaglegging is dat met tunnelvisie voortbanjert op een pad dat iedereen wel best vindt.

’Fake the change you want to see in this world’

Nepnieuws is die opgeblazen functie op je cv, de positie op LinkedIn die al even niet actueel is. Het is de opgezette glimlach tijdens dat etentje waar je geen zin in had. Nepnieuws kan je redding zijn. Het kan het goede gevoel geven waarop je investeert, verder kunt en durft. Emotie.

In de psychologie zijn er verschillende modellen van hoe emotie ‘werkt’. Neem het van-buiten-naar-binnen-model van James-Lange. Dit model zegt dat als je een beer ziet je eerst gaat rennen, je adrenaline schiet omhoog en weg ben je. Tijdens (en door!) het rennen, merk je dat je bang bent. Eerst doen, dan voelen. En als dat zo is, kun je door dingen te doen ook dingen voelen en dus veranderen. Het is de powerpose, de ferme handdruk, de borst vooruit, kin omhoog. Het werkt. Als je doet alsof je rustig bent, wordt je rustig. Als je doet alsof je zelfverzekerd bent, kom je over als iemand met zelfvertrouwen.

Nep je naar succes

En als je positief nieuws over de Participatiewet en de banenafspraak hoort, voel je dat het werkt en wil je ook meedoen!

Nepnieuws. Helemaal zo gek nog niet.