MVO maakt medewerkers gezonder en gelukkiger

Het heeft een positief effect op medewerkers. De mate waarin een organisatie zich richt op MVO blijkt een waardevolle voorspeller te zijn van zowel organisatorische betrokkenheid, werktevredenheid als intrinsieke werkmotivatie.

Werk is belangrijk. Voor inkomen en vooral voor zelfontplooiing en eigenwaarde.

Voor iedereen. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omdat we het belangrijk vinden dat ook deze groep onderdeel is van de werkende maatschappij, hebben we met veel passie aan de basis gestaan van diverse tools waarmee bedrijven zich kunnen positioneren als inclusieve ondernemer. Ook staan we opdrachtgevers bij op gebied van SROI.

new_ele_green

Werk is een onderdeel van je identiteit. En werknemers zijn een onderdeel van de identiteit van een organisatie. Daar zorg je dus goed voor.

Everyday Heroes

Let’s get the job done!

Niet alleen binnen de eigen organisatie, maar ook daarbuiten kan een werkgever bijdragen aan arbeidsparticipatie. Werkgevers hebben afgesproken om 125.000 extra banen te creëren voor deze doelgroep. Door met elkaar verantwoordelijkheid te nemen, geven we hier invulling aan op een manier die voor iedereen positief is.

Een Power Certificaat is een investering om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Het beschikbare geld is direct verbonden aan een geplaatste kandidaat met een contract. Een mooi voorbeeld is Ravenna, zij is via Philadelphia succesvol aan het werk, met een contract ondersteund met gelden uit het certificaat van SAP (hiermee is de opleiding en begeleiding gefinancierd). 

Het model past volledig in het gedachtengoed van een sociaal Nederland waar iedereen gelijke kansen krijgt en recht heeft op een volwaardige deelname aan de samenleving. Bovendien kan deelname een bijdrage leveren aan SROI. Doe ook mee!

“Het is een handreiking: samen werken we aan de cultuuromslag voor een inclusieve maatschappij. Everyday Heroes maakt dit haalbaar.”

– Sabine de Jong

Werken&Jij

Inclusief is heel erg leuk

Eén van die innovatieve solutions is Werken&Jij. Het landelijke platform waar vraag en aanbod van mensen met verminderd arbeidsvermogen en vacatures bij elkaar komen. Gericht op het benutten van talenten van mensen, vooral op wat wél kan. Onze opdrachtgevers krijgen een login op Werken&Jij zodat ze nog beter invulling kunnen geven aan hun participatiebeleid. Met een login plaatsen zij eenvoudig vacatures voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Werken&Jij laat zien wat wél kan. De duidelijke kandidaatprofielen en passende vacatures maken het platform uniek.

SROI en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als werkgever zet u zich in voor een sterk MVO en SROI beleid met klinkende resultaten. Met partnerships en diverse concrete oplossingen werkt ACES International samen met haar opdrachtgevers aan een inclusieve, diverse en sociale arbeidsmarkt. Wilt u deze ook inzetten? Neem contact met ons op.

VRAGEN OF MEER INFORMATIE? NEEM CONTACT MET ONS OP.