#healthycompany – gezonder ondernemen

Teveel bedrijven nemen hun eigen vitaliteit nauwelijks serieus. Afslanken: ‘ja graag’. Goed voor jezelf zorgen: ‘voor de vorm’. Als ‘slank’ uit de hand loopt, kan het goed mis gaan.

Ongezonde ondernemingen

Met of zonder gluten, gezonder ondernemen…

Het is slecht om zo met al je kapitaal om te gaan. Daarbij blijven deze bedrijven zichzelf eenzijdig als omzetmachine zien, terwijl de maatschappij vraagt om ondernemingen die breed bijdragen en verantwoordelijkheden nemen.

Roofbouw op je eigen kapitaal

Bedrijven zijn niet gewend om op een frisse manier voor hun eigen vitaliteit te zorgen. Om te beginnen is het goed als je je realiseert dat vitaliteit van een onderneming bijna exclusief een menselijke aangelegenheid is. Bedrijven die niet vitaal zijn, plegen roofbouw op hun personeel.

Ik pleit voor drie niveau’s van ‘zorgen voor je eigen gezondheid’. Ten eerste moet beweeglijkheid structureel in het arbeidsprofiel van de organisatie opgenomen worden. Ten tweede moet diversiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen worden met een gevarieerd personeelsbestand. En ten derde moet een organisatie structureel investeren in de werving van de beste mensen. Ik neem ze een voor een met je door.

#healthy_by_mobility

Beweeglijkheid. De meeste bedrijven en instellingen investeren al meer dan een halve eeuw in inhoudelijke specialisatie en lineaire groeitrajecten binnen een afdeling. Het gevolg: een slank bedrijf dat ziek blijkt. Door werknemers in beweging te houden tussen afdelingen, in verschillende rollen met wisselende verantwoordelijkheden, verbreed je de ervaring van het talent en geef je werknemers perspectief en mogelijkheden. Als je de pool breder ziet dan de eigen organisatie, bijvoorbeeld in een mobiliteitsprogramma met ketenpartners, blijft je bedrijf naast beweeglijk, ook fit en scherp.

#healthy_by_diversity

Diversiteit. Bijna elke organisatie is vol goede bedoelingen als het gaat om diversiteit op de werkvloer. Met name mensen met verminderd arbeidsvermogen staan bovenaan in alle sociale jaarverslagen. Er zijn uiteindelijk nauwelijks bedrijven die er echt werk van maken. Zonde, want het is minder ingewikkeld dan het lijkt, financieel voordelig en je houdt je bedrijf vitaal. Ten eerste vergroot je het potentieel van je huidige werknemers door repetitieve taken, kleine klusjes en andere taken bij ze weg te halen (job-carving) en onder te brengen bij een werknemer die dat met plezier en toewijding doet. Ten tweede breng je diversiteit op de werkvloer. Het frist de boel op, er wordt eens over iets anders gepraat en de bedrijfscultuur verandert mee. Opener, meer ontspannen en meer gericht op elkaar… menselijker.

#healthy_by_excellence

Werving en selectie. Door te werken met een breed mobiliteitsprogramma vergroot je de kennis van de markt en mogelijkheden in die markt. Omdat je personeelsbestand de sleutel van organisatorische vitaliteit is, doe je er goed aan je blik nóg ruimer te zetten. Door de werving en selectie deels uit te besteden houd je ook hier het gezonde perspectief van buitenaf.

Vitaliteit vraag aandacht

Zie je, vitaliteit is iets anders dan slank. Het vraagt continue aandacht, betrokkenheid en sterke systemen die voortdurend monitoren en begeleiden. Vitaliteit gaat niet vanzelf en niet in één nacht. Maar het onderscheidt je van de concurrentie in aantrekkelijkheid, waarde en waardering in de markt en in de maatschappij. En het houdt je fit en competitief.

#healthy is a lifestyle!