Een robot is dichtbij, relevant en menselijk

Een robot is dichtbij, relevant en menselijk

Een robot voegt het meeste toe als het koers krijgt. Daar is richting voor nodig. En interactie. Zodoende wordt de robot onderdeel van de processen, kan leren, observeren en interpreteren. De robot is gedreven door mensen; het leert en toont emoties. Terwijl beslissers denken in tijd en SLA’s is de jongste generatie op de arbeidsmarkt grootgebracht met instant beleving en -actie.

Wakey-wakey

De sector is jong, weerbaar en flexibel. Met onze partners geven we invulling aan het moderne werken en blijven we werken aan een bij de maatschappij betrokken arbeidsmarkt.